helendeharp@gmail.com

06-18257160

Helende Harp klanken
in een zorgomgeving
Muziek op maat voor personen en groepenHoe de harp helend werkt op
gezondheid en welzijnSinds mensenheugenis wordt de harp ingezet vanwege de helende kwaliteiten van de klanken.
Al bij de oude Grieken en Egyptenaren was het bekend dat de harp een gezonde invloed had. In de Bijbel werd het herstel van een depressie van Koning Salomon toegedicht aan het harpspel van David.


In de huidige tijd is er inmiddels veel onderzoek gedaan naar de uitwerking van muziek op de mens.

In Nederland zijn prof. Dr. Erik Scherder, Dr. Dick Schwaab, Dr. Artur Jaschke bekend geworden met hun onderzoek in de neuropsychologie, neurobiologie en neuromuziekwetenschap en hun bevindingen met muziek als medicijn. Stichting MuzIC brengt de effecten van live muziek in kaart op gezondheid, emoties en mentale welbevinden van patiënten op de Intensive Care (www.muz-IC.nl).

Zo is bekend dat live muziek, afgestemd op de individuele patiënt, een gunstige invloed heeft op hartslag, bloeddruk, zuurstofopname en gevoelens van verbondenheid van de patiënt. Het gevolg is dat er minder medicatie nodig is, waardoor er ook bijvoorbeeld minder bijwerkingen optreden en dat een ziekenhuisopname minder traumatisch is voor patiënt en naasten.


Niet voor de patiënt alleen

Op een afdeling in het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de gehandicaptenzorg, hospice of een andere zorgomgeving heeft live muziek een harmoniserende werking op personeel en familieleden. Het is in de praktijk gebleken dat voor de medewerkers de sfeer zo positief beïnvloed wordt, dat werkzaamheden vlotter verlopen, patiënten gemakkelijker eten, slapen, rustiger worden en gedragsproblemen verminderen. Ook is muziek vaak een welkome gezellige afleiding.


De harp heeft door het creëren van een klankbad een heilzame werking op de hele mens en zijn/haar omgeving. De mens is niet alleen een mechanisch organisme wiens onderdelen wel of niet goed werken, de mens is een compleet wezen met een lichaam,
gedachten, emoties, gevoelens en verlangen naar betekenis en verbondenheid.

De therapeutisch harpist, neemt al deze facetten mee in het therapeutisch harpspel. Zo sluit therapeutisch harpspel naadloos aan bij Positieve Gezondheid, het concept van huisarts Machteld Huber.

Kostbare momenten voor kostbare mensen

Ziek zijn betekent hard werken aan herstel. Net als bij overlijden, is het een intens proces dat veel vraagt van de patient en zijn of haar omgeving. Therapeutisch harpspel kan hierbij een warme ondersteuning zijn.
Klanken, afgestemd op de persoon, met het juiste ritme en volume, een passende melodie, aansluitend bij het moment creëren een helende situatie.
Zo werkt therapeutisch harpspel als een klankenbed, een drager onder het menselijk lijden. De lijdensdruk neemt af in een geborgen en afgestemde harpsessie. De patient/stervende voelt zich gesteund en gedragen.

Kwetsbaarheid bij de allerkleinsten


Ook in de perinatale omgeving is therapeutisch harpspel waardevol.
Door af te stemmen op de ademhaling met zachte melodische klanken worden pas geborenen met complicaties rustiger, vermindert het aantal 'bliepjes' van de monitoren en wordt er rust gecreëerd voor alle aanwezigen. Hierdoor kan het kleintje alle energie benutten om aan te sterken en eigen kracht op te bouwen. Therapeutische live muziek is tevens een prachtige wijze om de band tussen ouder en kind te versterken en samen te ontspannen.

Met dank aan Pim Giel Miracles of Music

Groei energie

Groeien kost veel energie, zeker als je geboren wordt met complicaties.
Ook voor de ouders is het een spannende en stressvolle periode.
Therapeutisch harpspel ondersteunt dit groeiproces met helende klanken. Het brengt ontspanning, waardoor de stress afneemt en het lichaam de energie beter kan inzetten om te groeien.
Doordat de klanken precies afgestemd worden op het lichaam van het kindje werken ze als energetische ondersteuning in deze moeilijke periode.

Dit geeft rust voor het kindje en de ouders. Ook verplegend personeel in een ziekenhuis geniet mee van de rust die therapeutisch harpspel brengt.
Zo geniet iedereen mee!

Kinderen en de harp

De harp is uitermate geschikt om in te passen bij het vertellen van verhalen en sprookjes. Door de kinderen zelf mee
te laten spelen ontstaat een gevoel van
verbinding, zelf mee mogen doen, erbij
horen en daardoor deel van het geheel zijn.
Dit is pedagogisch een goede ondersteuning.
Zo kan harpspel bijvoorbeeld ingezet worden op een afdeling van zieke kinderen, kinderen met een beperking of in het basis onderwijs.

Zwangerschap en
geboorte

Tijdens de zwangerschap maakt de moeder al intiem contact met het kindje. Ook hier kan de harp van dienst zijn, bijvoorbeeld door een liedje te maken afgestemd op de baby, dat opgenomen kan worden en later afgespeeld op momenten als daar behoefte aan is.

Ook tijdens een geboorte kunnen de harp klanken de moeder ondersteunen bij het opvangen van de weëen.