helendeharp@gmail.com

06-18257160

Helende Harp klanken
in een zorgomgeving
Muziek op maat voor personen en groepen

 

 

Hoe de harp helend werkt op
gezondheid en welzijn


 

Sinds mensenheugenis wordt de harp ingezet vanwege de helende kwaliteiten van de klanken.
Al bij de oude Grieken en Egyptenaren was het bekend dat de harp een gezonde invloed had. In de Bijbel werd het herstel van een depressie van Koning Salomon toegedicht aan het harpspel van David.

 

In de huidige tijd is er inmiddels veel onderzoek gedaan naar de uitwerking van muziek op de mens.

In Nederland zijn prof. Dr. Erik Scherder, Dr. Dick Schwaab, Dr. Artur Jaschke bekend met hun onderzoek in de neuropsychologie, neurobiologie en neuromuziekwetenschap en hun bevindingen met muziek als medicijn en onlangs is bij de universiteit van Groningen een onderzoek gepubliceerd door over de waarde van live muziek op patienten en de zorg omgeving. Dit wordt al in de praktijk gebracht in de zorg, in verpleeghuizen en ziekenhuizen, door onder andere Stichting MuzIC, waar getrainde muzikanten live muziek spelen op de IC's van 16 ziekenhuizen in Nederland. 
 

Live muziek, afgestemd op de individuele patient, heeft positieve effecten op gezondheid, emoties en mentale welbevinden van patiënten. Er is een gunstige invloed op hartslag, bloeddruk, zuurstofopname en ook gevoelens van verbondenheid van de patiënt; muziek geeft welkome afleiding, helpt bij het voelen en verwerken van emotie en leidt tot pijnreductie. Het gevolg is dat er soms minder medicatie nodig is, waardoor er ook bijvoorbeeld minder bijwerkingen optreden en dat een ziekenhuisopname minder traumatisch is voor patiënt en naasten.

Niet voor de patiënt alleen

Op een afdeling in het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de gehandicaptenzorg, hospice of een andere zorgomgeving heeft live muziek een harmoniserende werking op personeel en familieleden. Het is in de praktijk gebleken dat voor de medewerkers de sfeer zo positief beïnvloed wordt, dat werkzaamheden vlotter verlopen, patiënten gemakkelijker eten, slapen, rustiger worden en gedragsproblemen verminderen. Ook is muziek vaak een welkome gezellige afleiding voor patienten, medewerkers en familie.


De harp heeft door het creëren van een klankbad een heilzame werking op de hele mens en zijn/haar omgeving. De mens is niet alleen een mechanisch organisme wiens onderdelen wel of niet goed werken, de mens is een compleet wezen met een lichaam,
gedachten, emoties, gevoelens en verlangen naar betekenis en verbondenheid.

De therapeutisch harpist, neemt al deze facetten mee in het therapeutisch harpspel. Zo sluit therapeutisch harpspel naadloos aan bij Positieve Gezondheid, het concept van huisarts Machteld Huber.
 

Kostbare momenten voor kostbare mensen

Ziek zijn betekent hard werken aan herstel. Net als bij overlijden, is het een intens proces dat veel vraagt van de patient en zijn of haar omgeving. Therapeutisch harpspel kan hierbij een warme ondersteuning zijn.
Klanken, afgestemd op de persoon, met het juiste ritme en volume, een passende melodie, aansluitend bij het moment creëren een helende situatie.
Zo werkt therapeutisch harpspel als een klankenbed, een drager onder het menselijk lijden. De lijdensdruk neemt af in een geborgen en afgestemde harpsessie. De patient/stervende voelt zich gesteund en gedragen.

Kwetsbaarheid bij de allerkleinsten


Ook in de perinatale omgeving is therapeutisch harpspel waardevol.
Door af te stemmen op de ademhaling met zachte melodische klanken worden pas geborenen met complicaties rustiger, vermindert het aantal 'bliepjes' van de monitoren en wordt er rust gecreëerd voor alle aanwezigen. Hierdoor kan het kleintje alle energie benutten om aan te sterken en eigen kracht op te bouwen. Therapeutische live muziek is tevens een prachtige wijze om de band tussen ouder en kind te versterken en samen te ontspannen.