Stichting Helende Harp op reis!

Therapeutisch harpiste Lies Joosten reisde in januari 2023 en 2024 als vrijwilligster naar Honduras en Guatemala om kennis en ervaring te delen met muzikanten en medische professionals, om de rol van muziek in zorg- en welzijnsinstellingen te promoten.

Lies Joosten - harpiste Arpalisa - is kernteamlid van IHTP Europe, mentor, mede-oprichter van Stichting Helende Harp. Ze werkt met harp in de ouderenzorg, op de IC met Stichting Muz-IC en ze verzorgt muziekzorg op de neonatologie van ziekenhuis Rijnstate. Lies  woonde van 1989 tot 2009 in Honduras en heeft op verzoek van haar vrienden aldaar, het culturele netwerk weer opgepakt voor dit nieuwe project.

In Honduras is ze inmiddels gestart met workshops met theorie en praktijk aan muzikanten en studenten van de nationale muziekacademie over de therapeutische aspecten van muziek. Ook worden er seminars georganiseerd met professionals van zorginstellingen en universiteit over de mogelijkheden en kansen om livemuziek te integreren in zorgomgevingen in Honduras .

Er is gespeeld in ziekenhuizen en in een ouderencentrum, wat grote indruk op de musici maakte. Deze nieuwe, andere manier van spelen en contact maken met mensen werd goed ontvangen. Nu zijn er plannen ontstaan om lesmateriaal te gaan maken en een formele cursus op te zetten, in het Spaans.

Daarnaast is de interesse gewekt in het harp spelen, een tot nu toe onbekend instrument in Honduras. In januari 2024 zijn er mede dankzij de crowdfundingactie via deze site en het fonds cultuurparticipatie, al 4 keltische harpen gebracht. De lessen worden online gegeven door docente Brendy Boj uit Guatemala.

Zij zal gesgewenst ook online lessen geven aan ons netwerk in Nederland.

Het project wordt ondersteund door Stichting Helende Harp, gedragen door crowdfunding: 

Donaties ter ondersteuning van dit project 'Arpas en Armonia' zijn heel welkom, om de harp lessen mogelijk te maken:

NL60RABO0375711112 t.n.v. Stichting Helende Harp o.v.v. Honduras/Guatemala
Bedankt voor uw steun!

 

Het is nog geen vanzelfsprekendheid dat zorg organisaties een budget hebben voor muziek in de zorg. Er is gelukkig een groeiende
bekendheid met de werking van klank op de gezondheid en het menselijk welzijn.
De Nederlandse Professoren Dick Schwaab en Erik Scherder hebben de laatste jaren vele onderzoek gedaan naar de werking van muziek op lichaam en geest. Die is uitermate groot en verdient een plek in de gezondheidszorg. Het blijkt namelijk dat patienten sneller herstellen op een IC, er minder medicijnen nodig zijn, pijnreductie, hartslag en bloeddruk regulatie plaatsvindt en de patienten zich mentaal, emotioneel en spiritueel gesteund voelen. Dit past uitermate goed in de holistische visie van Positieve Gezondheid, ontwikkeld
door huisarts Machteld Huber.


We bieden de professioneel opgeleide therapeutisch harpspelers graag de mogelijkheid om in de zorg aan de slag te gaan.

Draagt u dit een warm hart toe? Dan nodigen we u uit om eenmalig of met regelmaat een donatie te geven voor dit mooie en dankbare werk.

Wilt u graag dat de donatie aan een bepaalde zorginstelling ten goede komt, laat het ons dan weten, dan koppelen wij een van de harp therapeuten aan die locatie.


U kunt uw donaties storten op bankrekeningnummer:
NL60RABO0375711112
t.n.v. Stichting Helende Harp"Music is the medicine of the future"   - uitspraak van de slapende profeet Edgar Cayce begin 1900