helendeharp@gmail.com

06-18257160

Het is nog geen vanzelfsprekendheid dat zorg organisaties een budget hebben voor muziek in de zorg. Er is gelukkig een groeiende
bekendheid met de werking van klank op de gezondheid en het menselijk welzijn.
De Nederlandse Professoren Dick Schwaab en Erik Scherder hebben de laatste jaren vele onderzoek gedaan naar de werking van muziek op lichaam en geest. Die is uitermate groot en verdient een plek in de gezondheidszorg. Het blijkt namelijk dat patienten sneller herstellen op een IC, er minder medicijnen nodig zijn, pijnreductie, hartslag en bloeddruk regulatie plaatsvindt en de patienten zich mentaal, emotioneel en spiritueel gesteund voelen. Dit past uitermate goed in de holistische visie van Positieve Gezondheid, ontwikkeld
door huisarts Machteld Huber.


We bieden de professioneel opgeleide therapeutisch harpspelers graag de mogelijkheid om in de zorg aan de slag te gaan.

Draagt u dit een warm hart toe? Dan nodigen we u uit om eenmalig of met regelmaat een donatie te geven voor dit mooie en dankbare werk.

Wilt u graag dat de donatie aan een bepaalde zorginstelling ten goede komt, laat het ons dan weten, dan koppelen wij een van de harp therapeuten aan die locatie.


U kunt uw donaties storten op bankrekeningnummer:
NL60RABO0375711112
t.n.v. Stichting Helende Harp


Aanvraag voor ANBI status is ingediend.

"Music is the medicine of the future"   - uitspraak van de slapende profeet Edgar Cayce begin 1900