helendeharp@gmail.com

06-18257160

Het bestuur van Stichting Helende Harp bestaat uit:

Liesbeth Schroen - Voorzitter en penningmeester

Margaret Forrest - Secretaris

Lies Joosten - Algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen inkomen voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Ze mogen wel onkosten en een vrijwilligersvergoeding ontvangen als dat passend is.Stichting Helende Harp is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder
RSIN nummer: 862916008.

Hier kunt u het beleidsplan van de
stichting lezen.

BELEIDSPLAN STICHTING HELENDE HARP-21-26-website.pdf